Bình chứa khí acmoniac (NH3) có nhiệm vụ chứa và phân phối khí Amoniac, một loại khí độc, có khả năng ăn mòn và tan nhiều trong nước. Amoniac có nhiều ứng dụng trong điều chế phân bón. Hãy sử dụng sản phẩm Bình chứa khí acmoniac của Thiết Bị Áp Lực Đông Anh để yên tâm về mọi phương diện.

Hiển thị tất cả 3 kết quả