Bình góp hơi có nhiệm vụ rất quan trọng đó là tích trữ và điều phối hơi nóng kịp thời tránh xảy ra hiện tượng tụt áp suất đột ngột, ổn định áp suất và tiết kiệm nguyên vật liệu đốt cho nồi hơi. Hãy sử dụng sản phẩm bình góp hơi của Thiết Bị Áp Lực Đông Anh để yên tâm về mọi phương diện.

Hiển thị tất cả 4 kết quả